Kernvisie methode

Ik werk met de Kernvisie methode die leert kinderen om op een andere manier te leren, juist door gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte. Vaak ligt de focus op het opnieuw aanbieden van lesstof in de hoop dat het deze keer wel blijft hangen. Dit sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. De Kernvisie methode maakt gebruik van de capaciteiten van kinderen, waardoor zij wél in staat zijn om te automatiseren. Van alfabet, woordbeelden en spellingsregels via tafels en rekensommen naar het leren van grote stukken tekst middels mindmapping. Ik leer kinderen de techniek van de Kernvisie methode, zodat zij deze zelfs jaren later nog toe kunnen passen. Het gevolg? De kinderen hanteren een andere leerstrategie en realiseren daarmee grote verbeteringen in hun leerresultaten.

De Kernvisie methode is een kortdurend coachingstraject. Door middel van een intakegesprek wordt er gezamenlijk gekeken of de methodiek de gewenste effectiviteit gaat opleveren. Daarna volgen zo’n 8 coachsessies in 5 tot 6 maanden. De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Bij de sessies is het nodig dat een ouder aanwezig is; om het gewenste resultaat te behalen, zal er thuis geoefend moeten worden.

Hier vindt u meer informatie en tarieven.

Algemene Voorwaarden

Privacy

Klachtenreglement: